Waarom HHH

Achtergrond

In Europa worden nu en de komende tientallen jaren diverse Big Science projecten gerealiseerd (zoals CERN-CLIC, en -ISOLDE, ITER, ESRF-update, KM3net, SKA, mogelijk ESS) waarvoor technologisch uitdagende installaties en instrumenten nodig zijn. Er wordt voor honderden miljoenen aan tenders uitgeschreven voor hightech projecten. Door de inspanningen van de ILO’s lukt het steeds beter om  Nederlandse bedrijven kleinere projecten  binnen te laten halen, maar de grote projecten gaan vaak aan onze neus voorbij. Dat is extra jammer omdat daar vaak de technologische spannende ontwikkelingen in gebeuren die voor de bedrijven weer nieuwe kansen opleveren. Dat blijkt te komen door een combinatie van factoren, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De projecten zijn zo groot en complex dat er een consortium van bedrijven en soms ook kennisinstellingen nodig is om een significante kans te maken het project te winnen. Die consortiumvorming komt te laat op gang en kost te veel tijd
  • Om technologisch in aanmerking te komen voor een complexe opdracht, moet men in het voortraject zich al hebben bewezen. Daar ontbreken te vaak Nederlandse partijen. Het ontbreekt ook aan de financiële middelen om die technologische voorbereiding goed te doen en om die vol te houden gedurende de vaak zeer lange periode tussen idee en realisatie
  •  Er is onvoldoende druk vanuit de Nederlandse overheid op ‘georeturn’ en op irrationele projectvoorwaarden die worden gehanteerd voor deze projecten.

Oplossing

Het Huygens Huys wil al deze factoren aanpakken door vroegtijdig kansen te signaleren en daarvoor consortia op te bouwen. En ook door bij de Nederlandse overheid aan te dringen op het aanpassen van de bestaande financieringsmiddelen zodat ze voor de termijnen en inhoud van Big Science geschikt zijn; en voor ‘flankerend’ beleid over georeturn en projectvoorwaarden. Daarvoor hebben we een aantal zeer concrete middelen op het oog:

  • Opzetten van een branche innovatie agenda (BIA) met de relevante Nederlandse spelers (bedrijven, kennisinstellingen, ILO’s). Dit levert een korte lijst van speerpunten op.
  • Via technologieclusters (TC) of andere middelen realiseren van een consortium per speerpunt met een ‘prime’ en alle significante partners. Die consortia zullen los staan van Het Huygens Huys
  •  Opzetten van ‘partners voor international business’ (PIB) projecten om de steun van lokale overheidsvertegenwoordigers te krijgen in de lobby naar de Big Science projecten
  •  Het benutten van de contacten van de alliantieleden bij het positioneren van de branche naar de overheid

 

Uw voordeel

Door deel te nemen aan de alliantie, kunt u invloed uitoefenen op wat de speerpunten worden en staat u vooraan om deel te nemen in een consortium. Ook worden uw specifieke bedrijfsbelangen behartigd via de PIB-projecten. Verder is het zo dat hoe groter de alliantie wordt, hoe sterker die zich kan positioneren naar de Nederlandse overheid. En dat alles voor een inspanning van enkele minuten om u te registeren.

Contactinformatie

Sander Kossen
T 06 11 78 30 88
sander.kossen@tno.nl
RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2018 TNO